Zgłoszenie do konkursu „Śląska Rzecz 2021”


Nazwa


nazwa zgłaszanego projektu

Kategoria
Data wprowadzenia na rynek / wdrożenia
Projektant
Prosimy o wpisanie danych wszystkich projektantów biorących udział w powstaniu projektu
imię i nazwiskoemailtelefon
Przedsiębiorstwo/Instytucja wdrażająca
nazwa

adres:

email:

telefon:

województwo :

Informacja o zgłaszającym
pełna nazwa firmy/imię i nazwisko zgłaszającego

adres:

email:

telefon:

strona www / Państwa adres w sieci:

NIP:

Regon:

forma prawna:

rok założenia:

branża:

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
imię i nazwisko:

stanowisko:

telefon:

e-mail(adres kontaktowy w sprawie zgłoszenia do konkursu):